RODO


RODO – Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych

Poniżej znajdą Państwo istotne informacje związane z faktem, że od 25 maja będą stosowane nowe unijne przepisy – tzw. Rozporządzenie RODO, które wprowadza spójne zasady ochrony danych osobowych w całej Unii Europejskiej.

 

 • Administrator danych osobowych

 

Administratorem Pani/Pana danych jest firma DRUK-POL Inga Chmielewska s siedzibą w Warszawie (00-281) przy ulicy Jezuickiej 2 – NIP: 113-203-08-14

 

 • Dane kontaktowe Administratora

 

Można się z nami skontaktować:

– telefonicznie pod numerem telefonu (22) 6350676

– pod adresem email hostel@kanonia.pl

– listownie wysyłając korespondencję pod adres, Hostel Kanonia, ul. Jezuicka 2, 00-281 Warszawa

 

 • Inspektor danych osobowych

 

Wyznaczyliśmy osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych tj. inspektora danych osobowych, z którym można się skontaktować:

– pod adresem email inspektor@kanonia.pl

– listownie wysyłając korespondencję pod adres, Hostel Kanonia, ul. Jezuicka 2, 00-281 Warszawa

 

 • Cele przetwarzania danych osobowych

 

Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest możliwość wykonania przez nas usługi, na którą Pani/Pan zgłasza zapotrzebowanie i chęć z jej skorzystania, wystawianie i przechowywanie faktur i dokumentów księgowych, udzielanie odpowiedzi na reklamacje w terminie

Nie wykorzystujemy Państwa danych osobowych w celach marketingowych.

 

 • Kategorie odbiorców danych

 

– nabywcy wierzytelności;

– sądy i organy Państwowe upoważnione do kierowania zapytań co do danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa

– biura informacji gospodarczej

– podmioty świadczące usługi z zakresu doręczania korespondencji i przesyłek

– podmioty księgowo-finansowe

– podmioty informatyczne i nowych technologii

 

 • Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

 

Nie przekazujemy danych osobowych poza Obszar Europejski

 

 • Okres przechowywania danych osobowych

 

 1. Od momentu zamówienia usługi do jednego miesiąca po jej zakończeniu – te dane są niezbędne, aby nasza firma mogła przygotować się do wykonania usługi dla Pani/Pana, do jej wykonania i do ewentualnego wypełnienia przez nas obowiązków prawnych
 2. Do momentu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami

 

 • Przysługujące Pani/Panu prawa

 

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania/uzupełniania), ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia

 

 • Informacja o wymogu lub dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach ich niepodania

 

Podanie danych osobowych było dobrowolne, ale niezbędne do wykonania przez nas usługi dla Pani/Pana. Niepodanie wymaganych przez nas danych osobowych może w rezultacie uniemożliwić nam w wykonaniu dla Pani/Pana usługi.